Aktuality

Výsledky Zápisu do Lískáčku na rok 2021/2022

Přijati jsou děti rodičů evidovaní pod těmito registračními čísly: P/5.4./2021/13 (čtyřdenní docházka), P/5.4./2021/14 (čtyřdenní docházka), P/5.4./2021/6 (třídenní docházka), P/5.4./2021/3 (pětidenní docházka), P/5.4./2021/2 (dvoudenní docházka), P/5.4./2021/1 (čtyřdenní docházka). Rodiče budou kontaktováni s termínem podpisu smlouvy.

Nepřijati jsou děti rodičů evidovaní pod těmito registračními čísly: P/5.4./2021/15, P/5.4./2021/12, P/5.4./2021/11, P/5.4./2021/10, P/5.4./2021/9, P/5.4./2021/8, P/5.4./2021/7, P/5.4./2021/5, P/5.4./2021/4.

Děkujeme všem zájemcům o zápis do Lískáčku. Vzhledem k omezené kapacitě jsme mohli přijmout pouze určitý počet dětí.

Aktualizováno: 7.6.2021

Zápis do Lískáčku na rok 2021/2022

proběhne formou individuální návštěvy. Zájemci se mohou po domluvě dostavit do školky a podat žádost o přijetí v období od 3.-14.5. Seznam dokumentů, které budeme při zápise požadovat, bude zveřejněn do konce března. V odůvodněných případech se mohou rodiče podat žádost o přijetí distančně a návštěvu školky si domluvit v druhé polovině května.

Děkujeme všem zájemcům o Lískáček, kteří nás kontaktovali s žádostí o přijetí. V současnosti máme kapacitu naplněnu, od září 2021 budeme přijímat pět nových dětí. Srdečně zveme proto na zápis.

Volné místo pro 1 dítě

Od února 2021 se nám uvolnilo 1 místo. Dítě starší 4 let k 5 denní docházce. Dejte nám prosím vědět do konce února, zda máte o toto místo zájem.

Jaký byl rok 2020 ?

Začátek roku 2020 probíhal v duchu našeho zaběhaného rytmu. Chodili jsme pravidelně s dětmi lyžovat do Chotouně, oslavili jsme Masopust. Příchod jara jsme však již nestihli oslavit. Místo Morany přišel koronavirus. Škola byla měsíc a půl zavřená, zavřeli jsme v polovině března a otevřeli až začátkem května. Každopádně jsme jarní období využili k realizaci několika zajímavých projektů. Začátkem června jsme se připojili k národním oslavám Dne lesních mateřských škol. V červnu jsme se zabývali životem včel, jejich sociálními rolemi v úlu. Byli jsme na exkurzích u dvou včelařů. Děti tak viděly včelí roj zblízka, prohlédly si včelí královnu a pomůcky k výrobě medu a sběru vosku. Jiným, zajímavým projektem bylo vystoupení hudební kapely EXT band. Děti se tak mohly seznámit s alternativními hudebními nástroji a rozvinout si rytmické cítění. Škola dlouhodobě spolupracuje s ornitoložkou Evou Šilarovou. Ta dětem ukázala způsob kroužkování ptáků a seznámila je s hnízděním různých druhů ptactva. Na konci školního roku jsme se rozloučili s předškoláky. Měli možnost přespat ve školce. Na tento rituál se některé děti těšily celý školní rok.

Podzimní období jsme zasvětili životu pod zemí. Děti se seznámily se způsobem života krtka, drobných hlodavců a mnohých bezobratlých. Podzim se přehoupl do zimy. Návštěva čertíka s Mikulášem byla začátkem adventu a těšením se na Ježíška. I tento obtížný rok nám vesele utekl….Výsledky zápisu dětí do LMŠ Lískáček, z. s. pro školní rok 2020/2021

Přijati: 6, 7, 10, 11, 12

Nepřijati: 4, 5, 8, 9

Pozastaveno: 3

Ukončeno: 1

Lískáček od září 5x týdně, shromážděna je předškolní výchova. Zůstává kapacita 15 dětí na den za doprovodu 2 dospělých osob. Budeme mít 3 skupiny dětí s docházkou ráno, třikrát týdně a pětkrát týdně.


Den otevřených dveří 7.5.2020

Den otevřených dveří je v roku roku roku epidemii koronaviru posunut na 7. 5. 2020 od devíti do deseti hodin ráno. Kušnílní sesílky v podobě. Olga Lyžbická vychovately školku, jejížžžž činnostž a plány (ty, ty, ty, ty se snoubej stěhování zázemí). Pohovoří si s rodiči o jejich motivaci pro Líčkovy a zodpoví otázky. Setkání bude se skupinou do deseti osob v zázemí školky (klubovna JUKY). Ježek, že se po dohodě. Napište, Žďárský. E-mail: olga.lyzbicka@liskacekskolka.cz.

Zápis do Lískáčku na rok 2020/2021

Vzhledem k současné epidemii koronaviru byl provoz školky přerušen. Opět zahajujeme 4. 5. 2020.


Aktualizace informací k zápisu do Lískáčku

Vážení rodiče,

omlouvám se za změny, které jsou způsobeny současnou epidemiologickou situací.

Platí, že zápis do Lískáčku se koná bez osobní účasti rodičů a dětí. Způsob podání formulářů je popsaný níže. Nově prosíme o vyplnění evidenčního listu a jeho potvrzení od lékaře.

Vyžadujeme tedy tři dokumenty:

a) Podepsanou Žádost o přijetí (nevyplňujete Prohlášení k očkování)

b) Kopie rodného listu dítěte

c) Vyplněný Evidenční list s potvrzením lékaře o očkování. (Tato povinnost se netýká dítěte, které od 1.9.2020 bude plnit povinné předškolní vzdělávání.) Potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Aktualizováno: 5.5.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci způsobené šíření onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k zápisu do mateřských škol. Zápis proběhne bez osobní účasti dětí i zákonných zástupců. Rodiče podají žádost o přijetí dítěte (viz formulář v sekci Dokumenty). Formulář musí být podepsaný. Můžete jej podat buď datovou schránkou na adresu školy (LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÍSKÁČEK, Z.S. (4f4pvzg)) nebo emailem (s elektronickým podpisem, nelze jen poslat prostý email!), další možnost podání žádosti je poštou s podpisem jednoho ze zákonných zástupců na adresu Spolku (Lesní MŠ Lískáček, z.s., Olga Lyžbická, Na Podolí 143, 254 01, Jílové u Prahy). Pokud výše uvedené možnosti nemůžete akceptovat, dostavte se k zápisu osobně, 12. 5. 2020, po předchozí domluvě přesného času s ředitelkou školy (kontakt: mirka.podgornych@liskacekskolka.cz). Formulář žádosti má dva listy. Součástí druhého listu je Prohlášení k očkování, prosíme, podepište je. Přílohou žádosti je kopie očkovacího průkazu. Potvrzení od lékaře tedy není vyžadováno (je nahrazeno kopií očkovacího průkazu a Prohlášením k očkování). Žádosti zašlete v termínu od 2.5. – 12.5.2020 (pro termín podání platí razítko s datem 12.5.2020).

Registrační číslo přijaté žádosti bude zasláno na email zákonného zástupce uvedeného v žádosti.

Termín pro vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je : 22.5. 2020 od 8 do 9, 30 hod. v klubovně JUKA.

Termín jednání Rady Spolku o přijetí dětí je 25. 5. 2020.

Seznam přijatých žadatelů pod registračními čísly bude zveřejněn nejpozději 7.6.2020.

Rozhodnutí se osobně vyzvedávají v Lískáčku 8.6. v době 8,00 – 9,30 hodin. V případě setrvávajících karanténních opatření bude zasláno do datové schránky nebo emailem zákonnému zástupci.

Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 9.6. 2020 na uvedenou adresu poštou nebo do datové schránky.

Do školky přijímáme děti na základě Podmínek a kritérií.

Aktualizováno 27.4. 2020


Školní rok 2019/2020

Co jsme již tento školní rok stihli?

Během výletů místní dopravou jsme poznávali rozmanité přírodní prostředí. Kromě pravidelného zkoumání přírody v bezprostředním okolí města Jílové děti navštívily lesy u Kamenného Přívozu, prošly se podél Sázavy, několikrát jsme byli u rybníka Ráček, pravidelně jsme jezdili k rybníku Markvart a prošli Záhořanské údolí.

Snažíme se poznávat kulturní život. Děti si prohlédly Muzeum v Jílovém, shlédly několik divadelních představení v KC Kamenice, vyrazily do pražského divadelního studia Alta a do divadla Kampa, absolvovaly prohlídku Národního divadla, navštívily Petřínskou rozhlednu a Bludiště. Děti byly rovněž nadšeny kosmickou výstavou Cosmos Discovery v Praze.

Každý měsíc jsme chodili na pohádkové čtení do knihovny.

Naše činnost se řídí rytmem roku a oslavami (ekologických) svátků. V říjnu jsme oslavili Den Stromů. Velmi jsme si užili advent, navštívil nás Mikuláš s čertíkem. Oslavili jsme Masopust a těšíme se na oslavu jarních svátků - Velikonoc, Dne Země, Vítání ptačího zpěvu a mezinárodního dne lesních mateřských školek.

Během zimní sezony jsme byli každý týden lyžovat v Chotouni.

 • Sdílejte spolu s námi zážitky nad fotografiemi z našich akcí. Každý týden nové fotografie najdete na Facebooku.

Školní rok 2018/2019

 • Sdílejte spolu s námi zážitky nad fotografiemi z našich akcí.

Každý týden nové fotografie najdete na Facebooku

Nejbližší plánované akce:

 • Út 12. 3 . - výukový program Plazi (Praha, Drtinova)

 • Čt 21. 3. - vynášení Morany

 • Březen měsíc knihy – návštěva knihovny

 • Každá středa (v zimě) – lyžování v Chotouni

 • Út 9. 4. - Den otevřených dveří – možnost účasti na dopoledním programu školky, setkání s pedagogy, prohlídka zázemí školky.. (Sraz v klubovně JUKY od 8,30 do 9,00 hod. V 9 hodin začíná program na zahradě a v 9,45 hodin odcházíme do přírody. S sebou svačinu, náhradní oblečení. Návrat ve 12,00 hodin. Prosíme o potvrzení účasti do 5.4. SMS tel.:723019119. )

 • Čt 18. 4. - Hledání velikonočního pokladu – akce pro děti ze školky a jejich sourozence

 • Pá – Po 19. 4. – 22. 4. - Velikonoce (školka zavřena)

 • 24. 4. - Den Země – veřejná akce

 • Út 30. 4. - Den otevřených dveří– možnost účasti na dopoledním programu školky, setkání s pedagogy, prohlídka zázemí školky. (Sraz v klubovně JUKY od 8,30 do 9,00 hod. V 9,00 hodin začíná program na zahradě a v 9,45 hodin odcházíme do přírody. S sebou svačinu, náhradní oblečení. Návrat ve 12,00 hodin. Prosíme o potvrzení účasti do 25. 4. - SMS na tel.: 723 019 119).

 • Pá 3. 5. Veřejná akce - oslava mezinárodního dne lesních školek

 • Út 7. 5. Zápis na rok 2019/2020 v čase 8 - 10 a 13 - 16 hod. v LMŠ Lískáček

 • Út 14. 5. Třídní schůzka od 16,00 hodin v LMŠ

 • St 15. 5. Botanická zahrada Albertov, Praha

 • Čt 16. 5. Čtení v knihovně - v termínu neproběhne, náhradní termín bude v červnu

 • Po 20. 5. Sportovní den, fotbalové hřiště Jílové u Prahy

 • St 22. 5. Návštěva lesní mateřské školky v Těptíně

Pro zájemce

Do školky přijímáme děti na základě Podmínek a kritérií. Zájemci vyplní přihlášku a dostaví se v den zápisu do školky. Zápisy se konají v květnu. Přesný termín je zveřejněn v sekci Aktuality koncem března.

Ve školním roce 2018/2019 máme všechna místa obsazena. Zájem o lesní školku nás těší, zájemce a veřejnost o výchovu dětí v přírodě srdečně zveme na naše pravidelné veřejné akce. V případě zájmu nás prosím kontaktujte, budeme vám emailem posílat pozvánky na akce. Rádi vás poznáme.

Lískáček od září 2017 v registru MŠMT

Od září 2017 je Lesní MŠ Lískáček v síti škol a školských zařízení MŠMT. Co to znamená? Zejména uznání práce lesních mateřských školek, které dosud byly na okraji.

Lesní MŠ Lískáček bude od září 5x týdně, zařazena je předškolní výchova. Zůstává kapacita 15 dětí na den za doprovodu dvou dospělých osob. Budeme mít 3 skupiny dětí s docházkou dvakrát týdně, třikrát týdně a pětkrát týdně . Pokud máte zájem, domluvte si schůzku a přijďte se podívat!

Spolupráce s ornitoložkou

Díky spolupráci s ornitoložkou mají děti možnost pravidelně sledovat naše ptactvo.

Výsledky zápisu do Lískáčku na rok 2021/2022

Přijati jsou děti rodičů evidovaní pod těmito registračními čísly: P/5.4./2021/13 (čtyřdenní docházka), P/5.4./2021/14 (čtyřdenní docházka), P/5.4./2021/6 (třídenní docházka), P/5.4./2021/3 (pětidenní docházka), P/5.4./2021/2 (dvoudenní docházka), P/5.4./2021/1 (čtyřdenní docházka). Rodiče budou kontaktováni s termínem podpisu smlouvy.

Nepřijati jsou děti rodičů evidovaní pod těmito registračními čísly: P/5.4./2021/15, P/5.4./2021/12, P/5.4./2021/11, P/5.4./2021/10, P/5.4./2021/9, P/5.4./2021/8, P/5.4./2021/7, P/5.4./2021/5, P/5.4./2021/4