Program

Vzdělávání  

Vzdělávání dětí je zaměřené na všestranný rozvoj dětské osobnosti.  Děti jsou vedeny k citlivému vztahu k přírodě, k úctě ke všemu živému, k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Každý den s námi chodí pejsci, kteří patří průvodcům. Pravidelně s dětmi čteme a zpíváme s nimi.  Dbáme na to, aby děti měly dostatek času na hraní a dostatek různorodého pohybu. Hrajeme pohybové a míčové hry, běháme, houpeme se na lanech, v zimě lyžujeme. Přírodně pestré prostředí v okolí Jílového poznáváme na výletech, někdy za pomoci hromadné dopravy. Vedeme děti ke vztahu ke kultuře, chodíme do muzeí a na výstavy. V Praze jsme nejméně jednou měsíčně. Důležité jsou pro nás  kamarádské vztahy mezi dětmi navzájem, respektující přístup průvodců k jednotlivým dětem a otevřená komunikace mezi průvodci a rodiči.

LMŠ Lískáček má zpracovaný školní vzdělávací program. Témata reflektují sezonní změny v přírodě. 

Ukázka ze školního vzdělávacího programu. Předškolní příprava

Důležitá část vzdělávacího programu je věnována předškolní přípravě. Skupina předškoláků během dne má drobné úkoly, pomáhají s programem, provozem a s mladšími dětmi. Dvakrát týdně probíhá ucelená předškolní příprava.  Cílem je systematicky rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro vstup do školy. Učí se koncentrovaně pracovat (v sedě u stolu).

U předškoláků rozvíjíme jemnou motoriku (práce s přírodními materiály, s papírem, stříhání, šití, uzlování, výtvarné techniky, aj.), grafomotoriku (kreslení čar, spirál, vlnovek apod.), smysly (činnosti na rozvoj zraku, sluchu, čichu, hmatu, orientace v prostoru, ad.) a paměť

U dětí rovněž rozvíjíme předmatematické dovednosti (například logické a prostorové myšlení, porovnávání, třídění, počítání) a komunikační dovednosti (například správnou výslovnost, slovní zásobu, plynulé vyjadřování,  apod.).

Zázemí

Zázemí  školy je situováno na louce u obce Horní Studené, blízko Včelního hrádku. Tvoří jej zateplená jurta mongolského typu, maringotka a hygienické zázemí . Jurta i maringotka jsou vytápěny kamny. Jurta slouží k odpočinku, malé děti zde po obědě spí. Maringotku využíváme pro předškolní přípravu.   V jurtě máme  hračky, knihy na čtení, v zimě zde obědváme. Pitnou vodu si donášíme. 

V jurtě jsou rovněž kapsáře a tašky s náhradním oblečením dětí.

Okolní příroda

Zázemí školky  je situováno v přírodě, na hranici lesa a louky. Jsou zde habrové háje skýtající zákoutí pro hry, rozlehlé louky s výhledy na údolí Sázavy. Využíváme členitý terén vzniklý po historické povrchové těžbě zlata nebo hraní u potoka v Dolním Studeném. 

Přírodně pestré prostředí  je pro děti výborným tvořivým a vzdělávacím zázemím. Děti jsou v bezprostředním kontaktu s přírodou, mají možnost se setkat s velkým množstvím rostlin a živočichů. Každý měsíc vyrážíme za kulturou, v zimě za lyžováním do Chotouně.


Stravování 

Děti obědvají u stolů v klubovně,  teplý oběd je dovážen. Svačiny probíhají v přírodě, děti sedí na podložkách. 

Provoz školky

 Ve školce probíhá celodenní provoz od pondělí do pátku a to od 8,00 do 16,30 hodin. Začínáme v září, končíme 30.6.2023. Školka je zavřená ve dnech státních svátků.

Rytmus dne, týdne

Rytmus dne

Scházíme se ráno, od osmi do čtvrt na devět v lese. Po krátkém ranním kruhu vyrážíme k jurtě, kde děti odkládají  batůžky  a učí se.  Svačíme v deset a potom mají děti čas na volnou hru. Obědváme ve dvanáct. Malé děti od půl druhé po přečtení pohádky spí. Větší děti mají předškolní přípravu, některé dny a je čas na relaxační aktivity. Svačina je v půl třetí a pak mají děti čas na hraní. Když děti chtějí, mohou s učiteli odpoledne tvořit nebo hrát hry.  Pokud nechtějí, hrají si spolu na zahradě. Školka končí v půl páté.

Rytmus týdne

Rytmus roku

Rytmus roku zohledňuje slavnosti a tematické aktivity: 

V červnu a v září pravidelně pořádáme několik celodenních výletů do okolí. K dopravě využíváme autobusy a vlaky.

Některé z výše uvedených slavností slouží k setkání i s rodiči a prarodiči. Kromě toho pořádáme  minimálně dvakrát ročně setkání s rodiči. Na třídních schůzkách představujeme naši činnost, hovoříme o vzdělávání dětí, jejich pokrocích. S rodiči předškoláků probíráme připravenost jejich dětí na školu.