Program

Vzdělávací plán

Vzdělávací plán je vypracován tak, aby děti všestranně rozvíjely osobnost, získaly všechny potřebné znalosti a dovednosti úměrné jejich věku.

LMŠ Lískáček má zpracovaný školní vzdělávací plán. Témata reflektují sezonní změny v přírodě. Důraz ve vzdělávacím plánu klademe na ekologickou a dramatickou výchovu.

Každý den rovněž čteme dětem příběh na pokračování.

Ukázka ze školního vzdělávacího plánu.

Předškolní příprava

Důležitá část vzdělávacího plánu je věnována předškolní přípravě. Skupina předškoláků během dne má drobné úkoly, pomáhají s programem, provozem a s mladšími dětmi. Dvakrát týdně probíhá ucelená předškolní příprava. Cílem je systematicky rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro vstup do školy. Učí se koncentrovaně pracovat (v sedě u stolu).

U předškoláků rozvíjíme jemnou motoriku (práce s přírodními materiály, s papírem, stříhání, šití, uzlování, výtvarné techniky, aj.), grafomotoriku (kreslení čar, spirál, vlnovek apod.), smysly (činnosti na rozvoj zraku, sluchu, čichu, hmatu, orientace v prostoru, ad.) a paměť.

Předmatematické myšlení (seznamování se základními útvary - čára, kruh, spirála, lemniskáta, ovál, čtverec, trojúhelník, porovnávání, třídění, rozvoj logického myšlení, počítání a porozumění množství, uspořádání ad.), jazyk (vyjadřování, slovní zásoba, práce s literárním textem, básně, písně, říkadla, hádanky, prstové hry ad.).

Zázemí

Zázemí tvoří klubovna JUKY (Spartakiádní č. p. 549) v blízkosti školy ZŠ Komenského v Jílovém u Prahy. Klubovna je vytápěná kamny, kde děti obědvají a po obědě odpočívají. Děti odpočívají na matracích povlečených prostěradly ve vlastních spacích pytlích a s vlastními polštářky, které jsou zde skladovány.

V klubovně máme stoly a židle, výtvarné potřeby, lano a mikroskop jsou skladovány ve skříni. V zázemí jsou rovněž hračky a knihy na čtení. V klubovně je k dispozici pitná voda (z vodovodu), mikrovlnka, myčka na nádobí, lednička, dvě umyvadla, splachovací toalety.

V zázemí jsou rovněž kapsáře a tašky s náhradním oblečením dětí.

Na pozemku okolo zázemí je skladováno dřevo na topení. Zatravněná plocha je využívána k hrám a rannímu kruhu, jsou zde budky pro ptáky a krmítka. Školka má rovněž přístup na spodní pozemek, který sdílí se ZŠ Komenského. Pozemek byl vystavěn ve stylu přírodní zahrady, je vybaven pískovištěm, ohništěm s posezením, přírodním labyrintem z křovin, přírodním jezírkem, krmítky pro ptáky. Je zde rovněž zastřešený přírodní altán se 2 stoly a lavicemi.

Okolní příroda

Školka je situována na kraji města a po cca 10 minutách chůze se skupina dostává do přírody. Jsou zde habrové háje skýtající zákoutí pro hry, rozlehlé louky s výhledy na Hornopožárské lesy, smíšené lesy a členitý terén vzniklý po historické povrchové těžbě zlata na Jílovsku, potok a rybníky. S pomocí autobusové a železniční dopravy a sítí značených turistických stezek je možné podnikat výlety k chráněnému rybníku Markvartu u Těptína s množstvím chráněných živočichů a zajímavým vodním biotopem či do Záhořanského údolí či na Medník.

Prostředí s rozmanitými biotopy je pro děti výborným tvořivým a vzdělávacím zázemím. Snadná dostupnost do centra města umožňuje návštěvy jílovského muzea a knihovny.

Stravování

Děti obědvají u stolů v klubovně, teplý oběd je dovážen. Svačiny probíhají v přírodě, děti sedí na podložkách.

Provoz školky

Ve školce probíhá celodenní provoz od pondělí do pátku a to od 8,00 do 16,30.

Ve školním roce 2018/2019 školka zahájila provoz 3. 9. 2018, konec školního roku je 30. 6. 2019.

Školka je zavřená ve dnech státních svátků:

 • Velikonoce: v pátek a v pondělí 19. 4. – 22. 4. 2019
 • květnové středy: 1. 5. a 8. 5. 2019.

Rytmus týdne

Rytmus týdne se řídí pravidelnými aktivitami, které rozvíjí dopolední činnost dle vzdělávacího plánu :

 • Pondělí odpoledne - badatelství, přírodovědné pokusy
 • Úterý odpoledne – hudební činnost
 • Středa odpoledne – dramatická výchova
 • Čtvrtek odpoledne – hry podle zájmu dětí
 • Pátek odpoledne – výtvarná činnost


 • Středa, pátek poledne – předškolní příprava s Janou a Mirkou
 • V lyžařské sezóně pravidelně lyžujeme s dětmi od čtyř let v Chotouni.

Rytmus roku

Rytmus roku zohledňuje slavnosti a tematické aktivity:

 • Podzimní slavnosti
 • Den Stromů
 • Vánoce
 • Lyžování leden – březen
 • Masopust
 • Měsíc knihy - březen
 • Vynášení Morany
 • Velikonoce
 • Den Země
 • Den Životního prostředí
 • Závěrečná slavnost

V červnu a v září pravidelně pořádáme několik celodenních výletů do okolí. K dopravě využíváme MHD.

Některé z výše uvedených slavností slouží k setkání i s rodiči a prarodiči. Kromě toho pořádáme minimálně dvakrát ročně setkání s rodiči sloužící k představení naší činnosti.

V létě pravidelně pořádáme příměstské tábory.