Program

Vzdělávání

Vzdělávání dětí je zaměřené na všestranný rozvoj dětské osobnosti. Děti jsou vedeny k citlivému vztahu k přírodě, k úctě ke všemu živému, k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Každý den s námi chodí pejsci, kteří patří průvodcům. Pravidelně s dětmi čteme a zpíváme s nimi. Dbáme na to, aby děti měly dostatek času na hraní a dostatek různorodého pohybu. Hrajeme pohybové a míčové hry, běháme, houpeme se na lanech, v zimě lyžujeme. Přírodně pestré prostředí v okolí Jílového poznáváme na výletech, někdy za pomoci hromadné dopravy. Vedeme děti ke vztahu ke kultuře, chodíme do muzeí a na výstavy. V Praze jsme nejméně jednou měsíčně. Důležité jsou pro nás kamarádské vztahy mezi dětmi navzájem, respektující přístup průvodců k jednotlivým dětem a otevřená komunikace mezi průvodci a rodiči.

LMŠ Lískáček má zpracovaný školní vzdělávací program. Témata reflektují sezonní změny v přírodě.

Ukázka ze školního vzdělávacího programu.Předškolní příprava

Důležitá část vzdělávacího programu je věnována předškolní přípravě. Skupina předškoláků během dne má drobné úkoly, pomáhají s programem, provozem a s mladšími dětmi. Dvakrát týdně probíhá ucelená předškolní příprava. Cílem je systematicky rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti důležité pro vstup do školy. Učí se koncentrovaně pracovat (v sedě u stolu).

U předškoláků rozvíjíme jemnou motoriku (práce s přírodními materiály, s papírem, stříhání, šití, uzlování, výtvarné techniky, aj.), grafomotoriku (kreslení čar, spirál, vlnovek apod.), smysly (činnosti na rozvoj zraku, sluchu, čichu, hmatu, orientace v prostoru, ad.) a paměť.

U dětí rovněž rozvíjíme předmatematické dovednosti (například logické a prostorové myšlení, porovnávání, třídění, počítání) a komunikační dovednosti (například správnou výslovnost, slovní zásobu, plynulé vyjadřování, apod.).

Zázemí

Zázemí tvoří klubovna JUKY (Spartakiádní č. p. 549) v blízkosti školy ZŠ Komenského v Jílovém u Prahy. Klubovna je vytápěná kamny, máme zde k dispozici horní místnost, kterou využíváme k odpočinku po obědě. Ve spodní místnosti jsou stoly a židle, výtvarné potřeby, lano a mikroskop. V zázemí jsou rovněž hračky a knihy na čtení. V klubovně je k dispozici pitná voda (z vodovodu), mikrovlnka, myčka na nádobí, lednička, dvě umyvadla, splachovací toalety.

V zázemí jsou rovněž kapsáře a tašky s náhradním oblečením dětí.

Na pozemku okolo zázemí je skladováno dřevo na topení. Zatravněná plocha je využívána k hrám a rannímu kruhu, jsou zde budky pro ptáky a krmítko. Děti zde mají pískoviště a kruhy na houpání. Rovněž jsou zde přírodniny na hraní. Školka má rovněž přístup na spodní pozemek, který sdílí se ZŠ Komenského. Pozemek je vybaven pískovištěm, ohništěm s posezením, přírodním labyrintem z křovin, přírodním jezírkem, krmítky pro ptáky. Jsou zde také králíci, ovce a kozy, o které se starají děti ze základní školy. Je zde rovněž zastřešený přírodní altán se 2 stoly a lavicemi.

Okolní příroda

Školka je situována na kraji města a po cca 10 minutách chůze se děti dostávají do přírody. Jsou zde habrové háje skýtající zákoutí pro hry, rozlehlé louky s výhledy na Hornopožárské lesy, smíšené lesy a členitý terén vzniklý po historické povrchové těžbě zlata na Jílovsku, potok a rybníky. S pomocí autobusové a železniční dopravy a sítí značených turistických stezek je možné podnikat výlety k rybníku Markvart u Těptína s množstvím chráněných živočichů a zajímavým vodním biotopem či do Záhořanského údolí či na Medník.

Přírodně pestré prostředí je pro děti výborným tvořivým a vzdělávacím zázemím. Snadná dostupnost do centra města umožňuje návštěvy jílovského muzea a knihovny.

Stravování

Děti obědvají u stolů v klubovně, teplý oběd je dovážen. Svačiny probíhají v přírodě, děti sedí na podložkách.

Provoz školky

Ve školce probíhá celodenní provoz od pondělí do pátku a to od 8,00 do 16,30.

Ve školním roce 2019/2020 školka zahájila provoz 2. 9. 2020, konec školního roku je 30. 6. 2020.

Školka je zavřená ve dnech státních svátků:

 • Velikonoce: velikonoční pátek a pondělí
 • květnové středy: 1. 5. a 8. 5.

Rytmus dne, týdne

Rytmus dne

Scházíme se ráno, od osmi do tři čtvrtě na devět. Potom vyrážíme do přírody nebo máme program na zahradě. Svačíme v deset a potom mají děti čas na volnou hru. Obědváme v půl jedné. Malé děti od půl druhé po přečtení pohádky spí. Větším dětem čteme pohádku a pak je ještě čas na relaxační aktivity. Svačina je v půl třetí a pak mají děti čas na hraní. Když děti chtějí, mohou s učiteli odpoledne tvořit nebo hrát hry. Pokud nechtějí, hrají si spolu na zahradě. Školka končí v půl páté.

Rytmus týdne

 • Úterý, čtvrtek – předškolní příprava s Janou a Mirkou
 • V lyžařské sezóně pravidelně 1x týdně lyžujeme s dětmi od čtyř let v Chotouni.

Rytmus roku

Rytmus roku zohledňuje slavnosti a tematické aktivity:

 • Podzimní slavnosti
 • Den Stromů
 • Vánoce
 • Lyžování leden – březen
 • Masopust
 • Měsíc knihy - březen
 • Vynášení Morany
 • Velikonoce
 • Den Země
 • Vítání ptačího zpěvu
 • Den dětí
 • Mezinárodní den lesních školek
 • Závěrečná slavnost

V červnu a v září pravidelně pořádáme několik celodenních výletů do okolí. K dopravě využíváme autobusy a vlaky.

Některé z výše uvedených slavností slouží k setkání i s rodiči a prarodiči. Kromě toho pořádáme minimálně dvakrát ročně setkání s rodiči. Na třídních schůzkách představujeme naši činnost, hovoříme o vzdělávání dětí, jejich pokrocích. S rodiči předškoláků probíráme připravenost jejich dětí na školu.