Ceník

Školné od září roku 2022

Pětidenní docházka - 6000,- Kč/měsíc

Čtyřdenní docházka - 5500,- Kč/měsíc

Třídenní docházka - 5000,- Kč/měsíc

Do školného se nezapočítává strava ani poplatky za výlety, lyžování, návštěvy muzeí, divadel apod.