Ceník

Školné od  září roku 2024

Pětidenní docházka - 6500,- Kč/měsíc

Čtyřdenní docházka - 6000,- Kč/měsíc

Třídenní docházka - 5500,- Kč/měsíc

Dvoudenní docházka - 5000,- Kč/měsíc

Do školného se nezapočítává strava ani poplatky za výlety, lyžování, návštěvy muzeí, divadel apod.