Tým

Mgr. Olga Lyžbická, koordinátorka a pedagožka

Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu UK, obor hydrobiologie. Nyní studuji dálkově Pedagogickou fakultu UK, bakalářský obor Učitelství pro MŠ; studium ukončím v roce 2019. Pracovala jsem v oblasti ekologické výchovy ve Sdružení Tereza.

Podílela jsem se na založení lesního klubu Lískáček, ve školce lektoruji již od roku 2013.

Snažím se, aby si děti pod mým vedením všímaly přírody, její rozmanitosti. Podporuji je v tom, aby braly do ruky brouky, listy, kytky, mech, šišky ... prostě to, co je zaujme a samostatně vše prozkoumávaly. Na vycházkách učím děti rozlišovat to, co venku slyšíme a zároveň vnímat ticho. Mám radost, když se děti ptají a přemýšlí nad tím, co vidí. Mým cílem je, aby měly z Lískáčku především hezké zážitky a vytvořily si k přírodě a okolní krajině vztah. Velmi si vážím toho, že můžu dělat práci, která mne baví a naplňuje. Chci, aby dětem bylo v přírodě stejně dobře jako mně. Mám dceru Kačku. V Lískáčku pracuji od samého počátku, podílela jsem se na založení tohoto dříve lesního klubu. Od září 2017 pracuji v Lesní MŠ Lískáček na pozici pedagoga, vedu dopolední program. Zároveň koordinuji pedagogický tým a administrativu se školkou spojenou.

Mgr. Mirka Podgornych, ředitelka školy

Vystudovala jsem vysokou školu – obor sociální práce. V červnu 2017 jsem na střední škole dokončila maturitní obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Pracuji v organizaci VIDA z. s., kde pracuji jak v administrativní oblasti, tak i s lidmi. Převážně spolupracuji s lidmi s duševním onemocněním, kteří mají určitá specifika. Díky této práci jsem tolerantnější a trpělivější v komunikaci a spolupráci s okolím a umím dát prostor lidem kolem sebe, aby se mohli vyjádřit či se prosadit.

Po narození dcery Emilky se více zajímám o zdravotní životní styl, aktivity, které rozvíjí děti, jejich schopnosti a dovednosti. Snažím se najít cestu, jak se opět přiblížit přírodě a umět s ní žít. Ráda se nechávám inspirovat okolím a věřím, že mohu inspirovat i já. Zajímám se o permakulturu, účastním se seminářů a kurzů v oblasti dramatické výchovy, pohybové výchovy a výtvarné výchovy. Ráda poznatky uplatňuji v práci s dětmi a zároveň nechávám prostor pro práci dětem v přírodě.

Od září 2017 pracuji v Lesní MŠ Lískáček na pozici ředitelky a pedagoga.

Mgr. Jana Hanušová, pedagožka

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu, obor Pedagogika a následně pak obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Práci s dětmi jsem si vyzkoušela zejména v ZŠ Londýnská v Praze, kde jsem učila první a druhou třídu, a ve školce MŠ Masná , Praha.

V Lískáčku pracuji od září 2017 na pozici pedagoga. Vedu celodenní program. Na práci v lesní školce mě láká možnost spojit vzdělávání dětí s pobytem ve venkovním prostředí a učit se tak přirozeně - prožitkem přímo z přírody.

Práce s menší skupinou umožňuje rozvíjet citlivost dětí k přírodě i k sobě navzájem. Učit se vnímat a respektovat řád přírody je ve výchově možné spojit s vnímáním a respektováním řádu lidského společenství – prostřednictvím společně dohodnutých pravidel a každodenních rituálů. Vedle environmentální výchovy bych ráda věnovala dostatečný prostor péči o vztahy mezi dětmi, pomáhala rozvíjet dovednosti domluvit se, naslouchat si a vytvářet společenství založené na vzájemném respektu a podpoře.

Mám 3 děti – Zuzku, Kubíka a Aničku.

Jaroslava Zittová, členka realizačního týmu, lektorka angličtiny, chůva


Mám vystudované technické lyceum na SŠ. Náplní mé práce je však již několik let lektorství, převážně výuka angličtiny a práce s dětmi v přírodě. Poprvé jsem si lektorování vyzkoušela při studiu architektury na cestách jako dobrovolník a později se k němu vracela.

S příchodem rodiny se mi stalo nedílnou součástí života. V rámci profesního rozvoje jsem absolvovala menší i rozsáhlejší kurzy a semináře z oblasti výuky angličtiny, práce s dětmi, poznávání přírody.

Lektorské zkušenosti jsem získala mimo jiné v Montessori škole, v jazykovém studiu, nebo jako asistent pedagoga. Osobní nadšení z přírody pramení z dětství, z dob, kdy jsem aktivně lezla po stromech i po skalách a zkoumala zákoutí přírody. Není asi divu, že model lesní školky byl pro mne ta nejlepší cesta předškolního vzdělávání, ještě než jsem se o lesních školkách v roce 2009 dozvěděla. Mám dcery Elišku a Jasmínu a syna Matěje.

V Lískáčku pracuji od roku 2013, podílela jsem se na jeho založení. Od září 2017 pracuji v Lesní MŠ Lískáček na pozici chůvy. Zároveň patřím do organizačního týmu, pracuji na vzdělávací koncepci Lesní MŠ Lískáček, podílím se na rozvoji školky .

Ing. Irena Perglová, Ph.D. , chůva

Vystudovala jsem krajinné inženýrství, obor aplikovaná ekologie na ČZU a doktorské studium oboru botanika na Přírodovědecké fakultě UK. Pracuji v Botanickém ústavu v Průhonicích a od září 2017 také v Lesní MŠ Lískáček na pozici chůvy. Mám tři děti – Báru, Oskara a Bertíka a pokud mám nějaký volný čas, pohltí ho experimenty na zahradě a při vaření, kde se ráda nechávám inspirovat permakulturou a makrobiotikou.

Ráda pomáhám dětem objevovat souvislosti v přírodě. Myslím si, že většina malých dětí má ohromnou chuť pobývat co nejvíc venku, hrát si tam, poznávat a prozkoumávat vše živé i neživé.

Na starších dětech pozoruji, jak z nich postupně tato přirozená potřeba pod vlivem klasického vzdělávacího systému vyprchává. Jsem proto moc ráda, že děti v lesní školce si mohou užívat pobytu venku dosyta a věřím, že je to velmi dobrý základ pro lásku k přírodě na celý život. V Lískáčku pracuji od roku 2017 na pozici chůvy.

Michala Krištůfková, členka realizačního týmu

Myšlenka lesních mateřských škol mi vždycky byla blízká. Jsem pro co největší pobyt venku a přirozené sbližování dětí s přírodou. Z mého pohledu je to nejlepší model předškolní výchovy – je zdravý a dobrodružný. Proto jsem byla nadšená, když jsem mohla v září 2013 nastoupit do lesního klubu Lískáček jako dobrovolnice a posléze zde pracovat.

Chodila jsem s dětmi do přírody, pomáhala s provozem lesního klubu. Baví mne šít a malovat, snažila jsem se předávat tuto dovednost i dětem z Lískáčku. Práce s dětmi mne baví a inspiruje, pravidelně také jezdím jako vedoucí na dětské letní tábory.

Mám syna Jonáše , který je nadšený obdivovatel všech brouků a plazů a dceru Violku, syna Diviše a dceru Lotku. Pak také psa Bezinku, hady, chameleona, rybičky, pakobylky a strašilky.

Od září 2017 pracuji v Lesní MŠ Lískáček v organizačního týmu, podílím se na rozvoji školky, pomáhám s provozním a administrativním zajištěním.

Soňa Suchánková, chůva

Pracovala jsem v zahradnictví, v restauracích, mám praxi v administrativní práci a zkušenosti se zpracováním podkladů pro účetnictví.

Již pět let se aktivně podílím na vedení MC Permoníček v Jílovém u Prahy jako koordinátorka nepravidelných aktivit a tvořivých dílen.

Mám dva syny – Dominika a Juráška.

V Lískáčku jsem začala pracovat na jaře v roce 2017.

Práce s dětmi mě naplňuje. Filozofie lesních mateřských škol se plně shoduje s mojí filozofií. Můj názor je takový, že dnešní uspěchaný svět se stále více oddaluje přírodě, i přesto, že je nedílnou součástí nás všech. Proto ráda pracuji v lesní školce, snažím se děti učit pozitivnímu a zodpovědnému přístupu k přírodě, ostatním lidem a v neposlední řadě k sobě samému. V Lískáčku pracuji od září 2017 na pozici chůvy.