Tým

Mgr. Olga Lyžbická, ředitelka školy

Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu UK a následně Učitelství pro mateřské školy na PedF UK.

V Lískáčku učím od samého počátku. Podílela jsem se na založení lesního klubu, který vznikl v roce 2012.

Snažím se, aby si děti pod mým vedením všímaly přírody, její rozmanitosti. Podporuji je v tom, aby braly do ruky vše, co je zajímá - listy, rostliny, mech, šišky, brouky ... a samostatně vše prozkoumávaly. V přírodě učím děti rozlišovat to, co venku slyší a zároveň vnímat ticho. Mám radost, když se děti ptají, přemýšlí nad tím, co vidí a mají radost z pobytu venku. Mým cílem je, aby měly z Lískáčku především hezké zážitky a vytvořily si k přírodě a okolní krajině vztah. Velmi si vážím toho, že můžu dělat práci, která mne baví a naplňuje. Chci, aby dětem bylo v přírodě stejně dobře jako mně. Mám dceru Kačku. Od září 2017 pracuji v Lesní MŠ Lískáček na pozici pedagoga, vedu dopolední program. Zároveň koordinuji pedagogický tým a administrativu se školkou spojenou.

Mgr. Mirka Podgornych, učitelka

Vystudovala jsem vysokou školu – obor sociální práce. V červnu 2017 jsem na střední škole dokončila maturitní obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Pracuji v organizaci VIDA z. s., kde pracuji jak v administrativní oblasti, tak i s lidmi. Převážně spolupracuji s lidmi s duševním onemocněním, kteří mají určitá specifika. Díky této práci jsem tolerantnější a trpělivější v komunikaci a spolupráci s okolím a umím dát prostor lidem kolem sebe, aby se mohli vyjádřit či se prosadit.

Po narození dcery Emilky se více zajímám o zdravotní životní styl, aktivity, které rozvíjí děti, jejich schopnosti a dovednosti. Snažím se najít cestu, jak se opět přiblížit přírodě a umět s ní žít. Ráda se nechávám inspirovat okolím a věřím, že mohu inspirovat i já. Zajímám se o permakulturu, účastním se seminářů a kurzů v oblasti dramatické výchovy, pohybové výchovy a výtvarné výchovy. Ráda poznatky uplatňuji v práci s dětmi a zároveň nechávám prostor pro práci dětem v přírodě.

Od září 2017 pracuji v Lesní MŠ Lískáček na pozici ředitelky a pedagoga.

Mgr. Jana Hanušová, učitelka

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu, obor Pedagogika a následně pak obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Práci s dětmi jsem si vyzkoušela zejména v ZŠ Londýnská v Praze, kde jsem učila první a druhou třídu, a ve školce MŠ Masná , Praha.

V Lískáčku pracuji od září 2017 na pozici pedagoga. Vedu celodenní program. Na práci v lesní školce mě láká možnost spojit vzdělávání dětí s pobytem ve venkovním prostředí a učit se tak přirozeně - prožitkem přímo z přírody.

Práce s menší skupinou umožňuje rozvíjet citlivost dětí k přírodě i k sobě navzájem. Učit se vnímat a respektovat řád přírody je ve výchově možné spojit s vnímáním a respektováním řádu lidského společenství – prostřednictvím společně dohodnutých pravidel a každodenních rituálů. Vedle environmentální výchovy bych ráda věnovala dostatečný prostor péči o vztahy mezi dětmi, pomáhala rozvíjet dovednosti domluvit se, naslouchat si a vytvářet společenství založené na vzájemném respektu a podpoře.

Mám 3 děti – Zuzku, Kubíka a Aničku.

Ing. Irena Perglová, Ph.D. , chůva

Vystudovala jsem krajinné inženýrství, obor aplikovaná ekologie na ČZU a doktorské studium oboru botanika na Přírodovědecké fakultě UK. Pracuji v Botanickém ústavu v Průhonicích a od září 2017 také v Lesní MŠ Lískáček na pozici chůvy. Mám tři děti – Báru, Oskara a Bertíka a pokud mám nějaký volný čas, pohltí ho experimenty na zahradě a při vaření, kde se ráda nechávám inspirovat permakulturou a makrobiotikou.

Ráda pomáhám dětem objevovat souvislosti v přírodě. Myslím si, že většina malých dětí má ohromnou chuť pobývat co nejvíc venku, hrát si tam, poznávat a prozkoumávat vše živé i neživé.

Na starších dětech pozoruji, jak z nich postupně tato přirozená potřeba pod vlivem klasického vzdělávacího systému vyprchává. Jsem proto moc ráda, že děti v lesní školce si mohou užívat pobytu venku dosyta a věřím, že je to velmi dobrý základ pro lásku k přírodě na celý život. V Lískáčku pracuji od roku 2017 na pozici chůvy.

Soňa Suchánková, chůva

Pracovala jsem v zahradnictví, v restauracích, mám praxi v administrativní práci a zkušenosti se zpracováním podkladů pro účetnictví.

Již pět let se aktivně podílím na vedení MC Permoníček v Jílovém u Prahy jako koordinátorka nepravidelných aktivit a tvořivých dílen.

Mám dva syny – Dominika a Juráška.

V Lískáčku jsem začala pracovat na jaře v roce 2017.

Práce s dětmi mě naplňuje. Filozofie lesních mateřských škol se plně shoduje s mojí filozofií. Můj názor je takový, že dnešní uspěchaný svět se stále více oddaluje přírodě, i přesto, že je nedílnou součástí nás všech. Proto ráda pracuji v lesní školce, snažím se děti učit pozitivnímu a zodpovědnému přístupu k přírodě, ostatním lidem a v neposlední řadě k sobě samému. V Lískáčku pracuji od září 2017 na pozici chůvy.

Michala Krištůfková, členka realizačního týmu

Myšlenka lesních mateřských škol mi vždycky byla blízká. Jsem pro co největší pobyt venku a přirozené sbližování dětí s přírodou. Z mého pohledu je to nejlepší model předškolní výchovy – je zdravý a dobrodružný. Proto jsem byla nadšená, když jsem mohla v září 2013 nastoupit do lesního klubu Lískáček jako dobrovolnice a posléze zde pracovat.

Chodila jsem s dětmi do přírody, pomáhala s provozem lesního klubu. Baví mne šít a malovat, snažila jsem se předávat tuto dovednost i dětem z Lískáčku. Práce s dětmi mne baví a inspiruje, pravidelně také jezdím jako vedoucí na dětské letní tábory.

Mám syna Jonáše , který je nadšený obdivovatel všech brouků a plazů a dceru Violku, syna Diviše a dceru Lotku. Pak také psa Bezinku, hady, chameleona, rybičky, pakobylky a strašilky.

Od září 2017 pracuji v Lesní MŠ Lískáček v organizačního týmu, podílím se na rozvoji školky, pomáhám s provozním a administrativním zajištěním.

Jaroslava Zittová, členka realizačního týmu, lektorka angličtiny, chůva

Mám vystudované technické lyceum na SŠ. Náplní mé práce je však již několik let lektorství, převážně výuka angličtiny a práce s dětmi. Poprvé jsem si lektorování vyzkoušela při studiu architektury na cestách jako dobrovolník a později se k němu vracela.

V rámci profesního rozvoje jsem absolvovala menší i rozsáhlejší kurzy a semináře z oblasti výuky angličtiny, práce s dětmi, poznávání přírody.

Lektorské zkušenosti jsem získala mimo jiné v Montessori škole, v jazykovém studiu, nebo jako asistent pedagoga. Osobní nadšení z přírody pramení z dětství, z dob, kdy jsem aktivně lezla po stromech i po skalách a zkoumala zákoutí přírody. Není asi divu, že model lesní školky byl pro mne ta nejlepší cesta předškolního vzdělávání, ještě než jsem se o lesních školkách v roce 2009 dozvěděla. Mám dcery Elišku a Jasmínu a syna Matěje.

V Lískáčku jsem působila od roku 2013, podílela jsem se na jeho založení. Několik let jsem pracovala jako průvodce dětí. V současné době patřím do organizačního týmu, pracuji na vzdělávací koncepci Lesní MŠ Lískáček, podílím se na rozvoji školky. Jsem místopředsedkyně Rady Spolku.